czwartek, 19 marzec 2020 00:00

Walne Zgromadzenia - wstrzymane - ważne informacje

Zarząd Okręgowy PZŁ w Nowym Sączu działając w oparciu o § 98 ust. 1 pkt 28 Statutu PZŁ, z uwagi na pogarszającą się sytuację w kraju związaną z chorobą COVID-19, ciągłym wzrostem liczby zachorowań i wytycznymi polskiego rządu oraz GIS-u, rekomenduje wstrzymanie wszelkich zaplanowanych walnych zgromadzeń do czasu wprowadzenia ewentualnych uregulowań ustawowych.
W obecnej sytuacji, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy, najważniejszą sprawą jest zdrowie - nasze i naszych bliskich. Każde zgromadzenie to zdrowie naraża.
Łowczy Okręgowy
w Nowym Sączu
Bogusław Rataj